Fallstreak hole – Müthiş bir meteorolojik olay

Fallstreak hole Tuhaf bir oluşum süreci var, şöyle ki, orta sevide bulunan bulutlardaki su 0 derecenin altında fakat henüz donmamış (bu başlı başına bir doğal fenomen), tek bir partikülün donmasıyla süreç domino etkisiyle yayılıyor ve buluttaki su hızla kristalize oluyor. Bu da bulutun ortasında kocaman bir delik açıyor.

Moailer, Paskalya Adası – Şili

Moailer, Büyük Okyanus’ta, Şili’nin 3600 km batısındaki Paskalya Adası’nda yapılan yekpare taş figürlerdir. Heykellerin dinsel anlamı tam olarak bilinmemekte, iskelet biçiminde yaşadığına inanılan ataları temsil ettikleri sanılmaktadır. Erkek figürler “Moai Kavakava”, dişi figürler de “Moai Pæpæ” adıyla anılır. Moai bazen bereket törenlerinde, ama genellikle hasat kutlamalarında kullanılır. İlk toplanan ürünler çevrelerine yığılırdı. Heykellerin en büyüğü …

Daha fazla